PATRONAT HONOROWY:

Dziekan Wydziału Medycznego
Uniwerstytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
Uniwerstytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
prof. dr hab. n. farm Jacek Sapa

 

Szanowni Państwo! 

Serdecznie zapraszam na 12. Ogólnopolska Konferencja
Lekarsko-Farmaceutyczna BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA,
w tym roku w formule online, w terminie 8-11 października 2020 r.

Temat wiodący to: „Nowoczesne rozwiązania w leczeniu udaru mózgu – wyzwania medyczne i społeczne”. Konferencja zawsze miała sławę wysoce merytorycznego przedsięwzięcia i skupia wokół siebie coraz młodsze pokolenia odbiorców, a na Organizatorach spoczywa obowiązek spełnienia jak najwyższych standardów.

Stąd zależy nam na realizacji tej konferencji na jak najwyższym poziomie merytorycznym, a także na wysokiej jakości technologicznej, dbając także
o komfort uczestników. Farmaceuci będą mogli uczestniczyć w wykładach
na najwyższym poziomie merytorycznym, z uznanymi ekspertami
w dziedzinie medycyny i farmacji, uzyskać kilkanaście punktów twardych,
wymienić poglądy, wziąć udział w dyskusjach i panelach, a także zadawać bezpośrednio pytania wykładowcom i prowadzącym. 

 

Rejestracja rozpocznie się od 1 września 2020 r. 
O szczegółach będziemy informować na bieżąco.