WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI:
——————————————————— 
Ostry udar mózgu: terapia 2020. prof. Agnieszka Słowik 
Leczenie wspomagające w udarze mózgu.
prof. Aneta Lasek-Bal 
Zasady profilaktyki wtórnej udaru mózgu.
prof. Aneta Lasek-Bal 
Leki przeciwkrzepliwe w leczeniu i profilaktyce udaru mózgu. prof. Agnieszka Słowik 
Dyskusja prowadzących na żywo z uczestnikami konferencji 
oraz wiele prezentacji i webinariów tematycznych