Gośćmi specjalnymi konferencji będą:
prof. dr hab. n. med.
Agnieszka Słowik 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie neurologii 
  • Kierownik Oddziału Klinicznego Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 
  • Kierownik Katedry Neurologii UJ CM

 

Jest członkiem wielu organizacji naukowych, w tym Europejskiego Towarzystwa Udarowego, Amerykańskiej Akademii Neurologii i prestiżowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Neurologów. Od 2007 r. należy do Międzynarodowego Konsorcjum Genetyki Udaru, a od roku jest w Komitecie Sterującym tej organizacji.
Od 2012 r. prof. Agnieszka Słowik razem z prof. Tadeuszem Popielą
kierują zorganizowaną przez siebie w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie interdyscyplinarną jednostką organizacyjną – Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu, która umożliwia dostęp do leczenia wewnątrznaczyniowego udaru mózgu za pomocą najnowocześniejszych technologii. Ten system organizacyjny jest unikalny na skalę kraju.


Prof. Agnieszka Słowik znalazła się na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, na której zajęła 68. Miejsce! 

——————————————————— 
prof. dr hab. n. med.
Anetta Lasek-Bal
  • Konsultant wojewódzki ds. neurologii 
  • Kierownik Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym
    w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach 
  • Kierownik Katedry Neurologii Wydział Nauk o Zdrowiu,
    Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach